ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά με εμάς


About

imag_bio

Σχετικά με εμάς

Το Τεχνικό Γραφείο μας εδρεύει στην Καβάλα και ιΙδρύθηκε το 2015 από τον Ζαλούμη Γεώργιο, μηχανικό Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει κάθε είδους τοπογραφική εργασία αποτύπωσης οικοπέδων, αγροτεμαχίων, εντός και εκτός της Π.Ε. Καβάλας και Θάσου.

Διαθέτουμε την εμπειρία, την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, που απαιτείται για την πραγματοποίηση τοπογραφικών μελετών, ανεξαρτήτου κλίμακας, για τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, τηρώντας πάντα τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Ο διαρκώς αναβαθμιζόμενος εξοπλισμός, τα τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας και η χρήση προγραμμάτων αιχμής, εξασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών κάθε έργου και τη γρήγορη παροχή υπηρεσίας στον πελάτη. 

Οι κύριες δραστηριότητες του τεχνικού γραφείου είναι:

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 • Συμβολαίου – μεταβιβάσεων.
 • Έκδοσης οικοδομικής αδείας.
 • Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών.
 • Καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
 • Κατάτμησης
 • Χάραξης ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών
 • Πράξης τακτοποίησης – αναλογισμού
 • Εξαρτημένα στο πανελλήνιο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87
 • Παντός είδους και εκτάσεως
Υποστήριξη μελετών
 • Αποτυπώσεις
 • Υψομετρίες
 • Απόδοση ψηφιακού μοντέλου εδάφους
 • Ισοϋψείς
 • Οριοθετήσεις
 • Οριζοντιογραφίες
 • Μηκοτομές
 • Διατομές
Υποστήριξη κατασκευών
 • Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές
 • Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών
 • Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις
 • Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου
Μελέτες
 • Τοπογραφικές
 • Εσόδου –Εξόδου, Κυκλοφοριακών Συνδέσεων

Τα έργα μας

Services

services1

Τοπογραφικά διαγράμματα (δημόσια και ιδιωτικά έργα)

services1_image services1_image
services2

Μελέτες GIS (Υδρολογικά μοντέλα, χάρτες επικινδυνότητας κ.α.)

services2 services2_image services2_image
services3

Κτηματολόγιο

services3_image services3_image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Contact